Parenteel van Johannes Muller

I. Johannes Muller, geb. Dillenburg 1729, Contrarolleur, Burgemeester, † Coevorden 28 maart 1811, tr. Leeuwarden 19 maart 17621 (kerkelijk Westerkerk ) Maria Magdalena Ritsh, geb. Kassel (duitsland) 1729, † Coevorden 27 jan. 1814.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, volgt IIa.
2. Frederik Hendrik, volgt IIb.

IIa. Johannes Muller, geb. Coevorden 20 april 1766.
Uit zijn relatie met Rachel Elizabeth Nel, geb. Cape of Good Hope,Zuid Afrika 4 febr. 1776, dr. van Albertus en Cornelia van Jaarsveld:
1. Anna Jacomina Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 1792.
2. Johannes Petrus, volgt IIIa.
3. Cornelia Elizabeth Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 1797.
4. Albertus Johannes, volgt IIIb.
5. Johanna Catharina Muller, ged. 20 juni 1802.

IIIa. Johannes Petrus Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 25 sept. 1794, † Dasjesklip,Zuid Afrika 1878, tr. Caledon,Zuid Afrika 3 maart 1816 Dina Maria Oldendaal, geb. 1797, dr. van Willem en Johanna Luytje Hartog.
Uit zijn relatie met Anna Magdalena de Beer:
1. Pieter Frederick Swerus Muller, geb. 1810.
Uit zijn huwelijk:
2. Johannes Petrus, volgt IVa.
3. Willem Hendrik, volgt IVb.
4. Albertus Johannes Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 30 nov. 1819.
5. Johanna Catharina Muller, geb. 1821.
6. Frederik Hendrik Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 27 aug. 1822.
7. Elizabeth Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 19 juli 1824.
8. Hendrik, volgt IVc.
9. Johanna Pistorius Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 2 okt. 1828, † 8 jan. 1886, tr. 1846 Carel Wilhelm Heinrich Pistorius, geb. 1829.
10. Cornelia Sebastina Muller, geb. 10 juni 1830, ged. Swellendam,Zuid Afrika 8 aug. 1830.

IVa. Johannes Petrus Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 23 okt. 1816, tr. Swellendam,Zuid Afrika 16 dec. 1837 Catharina Jacoba Endres.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Isabella Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 13 nov. 1839.
2. Johannes Petrus Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 23 dec. 1839.
3. Christina Hendrina Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 15 juli 1841.
4. Dina Maria Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 29 dec. 1842.
5. Johanna Wilhelmina Muller, geb. 1844.
6. George Peter Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 17 aug. 1847.
7. Willem Hendrik Pistorius Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 30 nov. 1850.

IVb. Willem Hendrik Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 20 aug. 1818.
Uit zijn relatie met Johanna Hendrika Magdalena Hensen:
1. Martha Barbara Muller, geb. 14 jan. 1843, † 8 juli 1912.
2. Dina Maria Muller, geb. 1 jan. 1846, tr. Pietermaritzburg,Zuid Afrika 21 juni 1869 1847 Foord.
3. Johannes Petrus Muller, geb. 21 juni 1851.

IVc. Hendrik Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 7 dec. 1826, † 1907, tr. Pietermaritzburg,Zuid Afrika 21 juni 1847 Susannah Margaretha Maritz, geb. 1830, † 1897, dr. van Francois Ignatius en Dina Uys.
Uit dit huwelijk:
1. Dina Maria Otto, volgt Va.
2. Susannah Margaretha Muller, geb. Pietermaritzburg,Zuid Afrika 1849, † Umvoti Natal,Zuid Afrika 1881.
3. Johannes Petrus, volgt Vb.
4. Johanna (Jacoba) Elizabeth Muller, geb. 5 aug. 1853, ged. Ladysmith,Zuid Afrika 30 april 1854.
5. Francois Igenaasius Muller, geb. 6 sept. 1855, ged. Ladysmith,Zuid Afrika 4 nov. 1855.
6. Hendrik Cornelius, volgt Vc.
7. Salamon Maritz Muller, geb. 25 jan. 1860, ged. Pietermaritzburg,Zuid Afrika 1 april 1860.
8. Maria Elizabeth, volgt Vd.
9. Willem Hendrik, volgt Ve.
10. Cornelia Sebastina Muller, geb. 13 aug. 1866, ged. Pietermaritzburg,Zuid Afrika 30 okt. 1866.
11. Jacobus Johannes Muller, geb. 22 juli 1868, ged. Ladysmith,Zuid Afrika 27 sept. 1868.
12. Elizabeth Catharina Muller, geb. 19 sept. 1870, ged. Harrismith,Zuid Afrika 21 nov. 1870, tr. Harrismith,Zuid Afrika 12 maart 1895 Johannes Jacob van den Berg, geb. 23 febr. 1847, † 14 juni 1927.
13. Francois Ignatius Maritz, volgt Vf.

Va. Dina Maria Otto Muller, geb. Pietermaritzburg,Zuid Afrika 14 mei 1848, † Natal,Zuid Afrika 18 april 1886, tr. 29 maart 1870 Ryno van der Riet Otto, geb. 25 jan. 1850, † 1917.
Uit dit huwelijk:
Henry Muller Otto.

Vb. Johannes Petrus Muller, geb. 25 febr. 1852, ged. Pietermaritzburg,Zuid Afrika 1 maart 1852, Blacksmith, † Bethelem Hospital 1929, tr. 5 mei 1873 Hester Germina Rautenbach, geb. Uitenhage,Zuid Afrika 1856,, † 1916.
Uit dit huwelijk:
1. Engela Jacoba Magaretha Muller, geb. 7 febr. 1874, † 25 nov. 1936, tr. 18 mei 1899 John Emmanuel Solz, geb. 31 juli 1871, † 6 jan. 1953.
2. Susanna Magaretha Muller, geb. 1875.
3. Hendrik Cornelius, volgt VIa.
4. Isias Michael Rautenbach, volgt VIb.
5. Dina Maria Muller, geb. Kroonstad,Zuid Afrika 9 jan. 1881, † 12 febr. 1952, tr. Kroonstad,Zuid Afrika 11 febr. 1902 Mark Sanderson, geb. 27 nov. 1874.
6. Johannes Petrus, volgt VIc.
7. Stephanus Cornelius, volgt VId.
8. Hester Elizabeth Muller, geb. 4 nov. 1888, † 1 sept. 1941, tr. 9 dec. 1907 Peter Lamond McHardy, geb. 31 okt. 1881.

VIa. Hendrik Cornelius Muller, geb. 3 april 1876, vermeld, tr. 1e 6 mei 1897 Maria Magdalena van Rooyen, geb. 15 aug. 1889; tr. 2e febr. 1904 Anna Maria Sofia Vosloo, geb. 1885, † 1910.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes Petrus, volgt VIIa.
2. Frederick Theodorus, volgt VIIb.

VIIa. Johannes Petrus Muller, geb. 15 dec. 1904, tr. 6 aug. 1926 Alida Barendina Forwood, geb. 16 aug. 190.
Uit dit huwelijk:
1. John Peter, volgt VIIIa.
2. Stephan John Muller, geb. 31 jan. 1929.
3. Cynthia Anne Muller, geb. 11 mei 1946.

VIIIa. John Peter Muller, geb. 29 juli 1927, tr. 10 jan. 1951 Martha Catharina Louw, geb. 31 juli 1925.
Uit dit huwelijk:
1. Marie Antoinette Muller, geb. 25 april 1952.
2. Johannes Petrus Muller, geb. 5 nov. 1953.
3. Francois Igenatius Muller, geb. 5 jan. 1955.
4. Elsa Muller, geb. 25 aug. 1956.
5. Alida Barendina Muller, geb. 3 mei 1959.

VIIb. Frederick Theodorus Muller, geb. 20 aug. 1908, † 13 nov. 1989, tr. 26 aug. 1933 Annie Mary Basson, geb. 8 mei 1910.
Uit dit huwelijk:
1. Derek Theo Muller, geb. 28 okt. 1935.
2. Marilyn Ann Muller, geb. 29 okt. 1939.

VIb. Isias Michael Rautenbach Muller, geb. 1878, † 1914, tr. 24 febr. 1903 Stoffelina Johanna Adriana Olivier, geb. 1879, † febr. 1934.
Uit dit huwelijk:
1. Stoffelina Johanna Muller.
2. Hester Germina Muller.
3. Johannes Petrus, volgt VIIc.

VIIc. Johannes Petrus Muller, geb. 23 jan. 1909, tr. 20 sept. 1932 Anna Elizabeth Louw, geb. 7 maart 1910.
Uit dit huwelijk:
1. Josias Michael Rautenbach Muller, geb. 28 dec. 1934.
2. Johannes Petrus Muller, geb. 10 juni 1941.

VIc. Johannes Petrus Muller, geb. 6 maart 1884, † 1951, tr. 1904 Rachel Catharina Beukes, geb. 22 april 1887.
Uit dit huwelijk:
1. Johan Hendrik Muller.
2. Christoffel Petus Muller.
3. Johannes Petrus, volgt VIId.
4. Stephanus Cornelius, volgt VIIe.
5. Rachel Catharina Muller, geb. 19 sept. 1909, tr. 4 maart 1928 Alexander Solomon Maree/Marais.
6. Esias Michael Muller, geb. 24 april 1913, † dec. 1940.
7. Johannes Adriaan, volgt VIIf.
8. Johan Hendrik, volgt VIIg.
9. Hester Germina Muller, geb. 4 okt. 1921, tr. 4 mei 1939 Gideon Jacobus Booysen, geb. 8 aug. 1915.
10. Lydia Charlotte Muller, geb. 5 aug. 1923, tr. 28 mei 1941 Willem Frederik Burger Geyer.
11. Richard George, volgt VIIh.

VIId. Johannes Petrus Muller, geb. 11 maart 1905.
Uit zijn relatie met Maria Claasens:
1. Cornelia Caroline Muller.
2. Catharine Muller.
3. Eleanor Eugenie Muller.

VIIe. Stephanus Cornelius Muller, geb. 18 sept. 1906.
Uit zijn relatie met Martha Randall:
1. Johannes Petrus Muller.
2. Richard George Muller.
3. Sydney Muller.
4. Barrie James Munnik Muller.
5. Stephanus Cornelius Muller.

VIIf. Johannes Adriaan Muller, geb. 10 april 1915, tr. 3 maart 1944 Elizabeth Susanna Smalman.
Uit dit huwelijk:
1. Susan Muller.
2. Herman Muller.
3. Andre Muller, geb. 2 maart 1953.

VIIg. Johan Hendrik Muller, geb. 18 jan. 1920, tr. 18 jan. 1941 Denise Reyneke.
Uit dit huwelijk:
Johan Herman Muller, geb. 8 dec. 1947.

VIIh. Richard George Muller, geb. 28 juni 1928, tr. 12 dec. 1946 Myrtle Jooste.
Uit dit huwelijk:
1. Richard John Muller, geb. 5 okt. 1947.
2. Jaqeline Muller, geb. 11 juli 1949.

VId. Stephanus Cornelius Muller, geb. 1886.
Uit zijn relatie met Maria Vosloo:
1. Stephanus Cornelius, volgt VIIi.
2. Frederick Theodorus, volgt VIIj.
3. Gideon, volgt VIIk.
4. Johannes Petrus, volgt VII-l.
5. Hendrik Scholz Vosloo, volgt VIIm.

VIIi. Stephanus Cornelius Muller.
Uit zijn relatie met Susan Churchill:
1. Stephanus Cornelius, volgt VIIIb.
2. Freda Margaret, volgt VIIIc.

VIIIb. Stephanus Cornelius Muller.
Uit zijn relatie met Elizabeth Larraine Otto, geb. Cape Town,Zuid Afrika 9 febr. 1946:
1. Stephanus Cornelius Muller, geb. juni 1968.
2. Michelle Muller, geb. 1969.
3. Francois Muller, geb. 1972.

VIIIc. Freda Margaret Muller.
Uit haar relatie met William John Watson, geb. Belfast,Ierland 20 mei 1940:
1. Kevin Watson, geb. 1968.
2. Barry Watson, geb. 1970.
3. Kerry Lynn Watson, geb. 1972.

VIIj. Frederick Theodorus Muller.
Uit zijn relatie met Phyliss Cass:
1. Roy Theodoor Muller.
2. Denise Muller.

VIIk. Gideon Muller.
Uit zijn relatie met Eleanor Alma Greyling, geb. 31 okt. 1948:
Gideon Muller.

VII-l. Johannes Petrus Muller, geb. Leriba Ficksburg,Zuid Afrika 21 maart 1911, † Boksburg,Zuid Afrika 14 okt. 1944, tr. 11 jan. 1936 Annie Pollock Gemmel, geb. Boksburg,Zuid Afrika 22 maart 1909, † Pretoria,Zuid Afrika 7 jan. 2000.
Uit dit huwelijk:
1. Peter John, volgt VIIId.
2. Geraldine Rowsell, volgt VIIIe.

VIIId. Peter John Muller, geb. 26 april 1937, tr. 11 febr. 1960 Diana Joan de Villiers, geb. Gaberone,Zuid Afrika 18 sept. 1939.
Uit dit huwelijk:
1. Joanne Sharon Muller, geb. Pretoria,Zuid Afrika 14 sept. 1961.
2. Adrienne Sue, volgt IXa.
3. Stephanie Lynn, volgt IXb.
4. Peta-Jane, volgt IXc.

IXa. Adrienne Sue Muller, geb. Boksburg,Zuid Afrika 21 aug. 1964.
Uit haar relatie met Mark Betts, geb. Greytown,Zuid Afrika 25 dec. 1964:
1. Emma Jane Betts, geb. Johannesburg,Zuid Afrika 20 sept. 1996.
2. George Betts, geb. Watford,Engeland 10 maart 2002.

IXb. Stephanie Lynn Muller, geb. Middelburg,Zuid Afrika 24 aug. 1967.
Uit haar relatie met Clive Fourie, geb. Carltonville,Zuid Afrika 28 juni 1966:
1. Calvin Fourie, geb. Johannesburg,Zuid Afrika 25 dec. 1992.
2. Robin Fourie, geb. 5 maart 1998.

IXc. Peta-Jane Muller, geb. Middelburg,Zuid Afrika 11 maart 1969.
Uit haar relatie met Chris Brady:
Miles Muller Brady, geb. 2 jan. 1998.

VIIIe. Geraldine Rowsell Muller, geb. Boksburg,Zuid Afrika 7 jan. 1940.
Uit haar relatie met Ivan Harold Rowsell, geb. 19 jan. 1933:
1. Katherine Ann Rowsell, geb. Cape Town,Zuid Afrika 6 sept. 1974.
2. Gregory Michael Rowsell, geb. Pietermaritzburg,Zuid Afrika 1 sept. 1976.

VIIm. Hendrik Scholz Vosloo Muller, geb. Witbank,Zuid Afrika 26 maart 1922, † 1977.
Uit zijn relatie met Florence Roberts:
1. Melanie Gayle Muller, geb. 1951.
2. Steven Harry Muller, geb. 1954.

Vc. Hendrik Cornelius Muller, geb. 5 okt. 1857, ged. Pietermaritzburg,Zuid Afrika 24 jan. 1858.
Uit zijn relatie met Maria van Wyk:
1. Jacobus Muller.
2. Dawid Muller.
3. Johannes Muller.
4. Elizabeth Muller.

Vd. Maria Elizabeth Muller, geb. 29 mei 1862, ged. Pietermaritzburg,Zuid Afrika 6 juli 1862.
Uit haar relatie met Jurie Hendrik van As:
Hendrik Muller van As, geb. 1893.

Ve. Willem Hendrik Muller, geb. 26 mei 1864, ged. Pietermaritzburg,Zuid Afrika 24 juni 1864, † 13 febr. 1847,2 tr. 3 okt. 1886 Martha Elizabeth Jacoba Holzhuizen.
Uit dit huwelijk:
1. Ralph Harry Muller.
2. Carl Petrus Muller.
3. Edna Muller.
4. Maximilian Maritz, volgt VIe.
5. Hendrik Jacobus Muller, geb. 14 okt. 1889, † 6 okt. 1918.
6. Victor Albert Muller, geb. 13 jan. 1892, † 3 nov. 1934.
7. Reinette Martha Muller, geb. 13 jan. 1892, † 23 maart 1892.
8. Willem Hendrik Muller, geb. 1893.
9. Willem Henrik Muller, geb. 19 sept. 1893, † 26 dec. 1893.
10. Ruth Esther Muller, geb. 29 aug. 1903, † 9 sept. 1906.
11. Eleanor Alma Muller, geb. 17 nov. 1905, tr. 3 okt. 1933 Wynamd Charl Malan Roos, geb. 17 okt. 1901.

VIe. Maximilian Maritz Muller, geb. 24 jan. 1888, † Pretoria,Zuid Afrika 1961.3
Uit zijn relatie met Petronella Roos, geb. 16 febr. 1896, † Pretoria,Zuid Afrika:
1. Eben Muller.
2. Anna Jacoba Wilhelmina, volgt VIIn.
3. Ella Susannah Maria, volgt VIIo.
4. Maximilian Maritz, volgt VIIp.
5. Stephanus Johannes Muller, geb. 1 juli 1925, † 13 maart 1939.
6. Willem Hendrik, volgt VIIq.
7. Johann, volgt VIIr.
8. Benjamin, volgt VIIs.

VIIn. Anna Jacoba Wilhelmina Muller, geb. 20 jan. 1921, † Durban, tr. okt. 1940 Maurice Bezant, † Durban.
Uit dit huwelijk:
1. Charlotte Bezant.
2. Maurice Newton Bezant.
3. Anne Josephine Pretorius Bezant, geb. Maurice,Zuid Afrika 16 april 1941, † 2011, tr. Pretoria,Zuid Afrika Gerhard Pretorius.

VIIo. Ella Susannah Maria Muller, geb. 23 okt. 1922, tr. 1942 Gabriel Jacobus Joubert.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Elizanbeth Joubert, geb. Pretoria,Zuid Afrika.
2. Catharina Joubert, geb. Pretoria,Zuid Afrika.

VIIp. Maximilian Maritz Muller, geb. Roodepoort,Zuid Afrika 11 jan. 1924, † Cape Town,Zuid Afrika 11 juni 1994, tr. 4 dec. 1948 Sheilah Mary O’Rourke, geb. Johannesburg,Zuid Afrika 22 dec. 1924, † ald. 22 juli 1985.
Uit dit huwelijk:
1. Greta Mary Maritz Muller, geb. 12 febr. 1950.
2. Paula Margaret Maritz Muller, geb. 8 dec. 1951.
3. Michael Jonathan Maritz, volgt VIIIf.

VIIIf. Michael Jonathan Maritz Muller, geb. Pretoria,Zuid Afrika 3 jan. 1954, tr. 1e Johannesburg,Zuid Afrika 4 nov. 1977 (door echtsch. ontbonden vóór 1989) Candace Irene Lang, geb. 13 nov. 1967; tr. 2e Beaufort West,Zuid Afrika 15 juli 1989 Eleanor Margaret Shearing, geb. Beaufort West,Zuid Afrika 5 mei 1963.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jonathan Maritz Muller, geb. Johannesburg,Zuid Afrika 28 febr. 1979.
Uit het tweede huwelijk:
2. Gregory David Muller, geb. Cape Town,Zuid Afrika 20 sept. 1995.
3. Luke Richard Muller, geb. Cape Town,Zuid Afrika 8 febr. 1999.

VIIq. Willem Hendrik Muller, geb. East London,Zuid Afrika 25 nov. 1926, † Kempton Park,Zuid Afrika 13 maart 2002, tr. 4 maart 1950 Johanna Margaritha Marais, geb. 7 sept. 1926.
Uit dit huwelijk:
1. Milian, volgt VIIIg.
2. Francois, volgt VIIIh.
3. Thea, volgt VIIIi.

VIIIg. Milian Muller, geb. De Aar,Zuid Afrika 28 juli 1953, tr. Kempton Park,Zuid Afrika 5 juli 1975 Marilyn Arneld Hughes, geb. Cape Town,Zuid Afrika 26 jan. 1954, dr. van Arnold en Iris van Niekerk.
Uit dit huwelijk:
1. Brian, volgt IXd.
2. David Muller, geb. Richards Bay,Zuid Afrika 2 dec. 1986.

IXd. Brian Muller, geb. Kempton Park,Zuid Afrika 22 juni 1977, tr. 2010 Natasha Christina Da Silva Pereira, geb. Johannesburg,Zuid Afrika 21 mei 1984.
Uit dit huwelijk:
Damian Da Silva Muller, geb. Johannesburg,Zuid Afrika 5 mei 2006.

VIIIh. Francois Muller, geb. Bloemfontein,Zuid Afrika 9 dec. 1958.
Uit zijn relatie met Catharina Elizabeth Oosthuizen, geb. 27 jan. 1961:
1. Alain Muller, geb. Kempton Park,Zuid Afrika 10 april 1987.
2. Megan Muller, geb. Kempton Park,Zuid Afrika 24 maart 1994.

VIIIi. Thea Muller, geb. Kempton Park,Zuid Afrika 30 mei 1964.
Uit haar relatie met Erich Mulder, geb. 7 nov. 1961:
1. Leandi Mulder, geb. 16 dec. 1988.
2. Theo Willem Mulder, geb. 6 dec. 1990.
3. Carlien Mulder, geb. 16 april 1998.

VIIr. Johann Muller, geb. 7 maart 1928, tr. Pretoria,Zuid Afrika 4 mei 1958 Rhoda Allison Johnstone, geb. Pretoria,Zuid Afrika 3 sept. 1933.
Uit dit huwelijk:

VIIIj. Michelle Muller (adoptiefdochter), geb. 15 nov. 1963, tr. 1e 20 nov. 1982 (door echtsch. ontbonden na 1995) Paul Robert Byard; tr. 2e 19 sept. 1995 Alec Sydney Nicholls.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cara Michelle Byard, geb. 22 april 1985.
2. Melissa Rose Byard, geb. 15 juli 1991.
Uit het tweede huwelijk:
3. Christopher Alec Nicholls, geb. Engeland 19 aug. 1995.
4. Victoria May Nicholls, geb. 9 juni 1996.

VIIs. Benjamin Muller, geb. 1 maart 1934, † Pretoria,Zuid Afrika 17 mei 1987, tr. 1e (door echtsch. ontbonden vóór 1966) Sara Muller; tr. 2e 4 maart 1966 Cornelia Johanna Kruger, geb. Parow,Zuid Afrika 30 juni 1942.
Uit het eerste huwelijk:
1. Amanda Linda Muller.
2. Yvette Muller.
Uit het tweede huwelijk:
3. Hermanus Maritz, volgt VIIIk.
4. Susara Johanna Muller, geb. 4 april 1974.

VIIIk. Hermanus Maritz Muller, geb. 24 maart 1971, tr. Pretoria,Zuid Afrika 23 juni 2001 Marlet Snyders, geb. 21 dec. 1973.
Uit dit huwelijk:
Benjamin Roos Muller, geb. 28 jan. 2005.

Vf. Francois Ignatius Maritz Muller, geb. 14 nov. 1873, ged. Harrismith,Zuid Afrika 6 mei 1874, † 1952, tr. 24 maart 1903 Magdalena Josina Scholz.
Uit dit huwelijk:
1. Magdalena Josina Scholz Muller, geb. 22 maart 1905.
2. Johan, volgt VIf.
3. Susannah Margaretha Muller, geb. 11 nov. 1908.
4. Maria Aletta Muller, geb. 20 april 1912.

VIf. Johan Muller, geb. 2 juni 1906.
Uit zijn relatie met Alice Elizabeth Constance Dowell, geb. 3 mei 1906, † 1952:
Kathleen Andrea Nance Muller, geb. 20 okt. 1937.

IIIb. Albertus Johannes Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 3 juni 1799, ged. Stellenbosch,Zuid Afrika 3 nov. 1799, † Bakkelys Drift plaas Buffeljagsrivier,Swellendam,Zuid Afrika 8 jan. 1882, tr. Swellendam,Zuid Afrika 3 april 1820 Cecilia Johanna le Roux, geb. Robertson,ZUid Afrika 17 jan. 1805, † Buffeljagsrivier Swellendam,Zuid Afrika 27 sept. 1888, dr. van Gabriel en Jacoba Alberta van Zijl.
Uit dit huwelijk:
1. Cecelia Alberta Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika, tr. 1 dec. 1868 Johan Adam Kunz.
2. Johannes Petrus, volgt IVd.
3. Dirkje Jacoba Alberta Muller, geb. 24 maart 1823.
4. Rachel Elizabeth Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 6 jan. 1825.
5. Cecelia Petronella Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 2 aug. 1826.
6. Gabriel, volgt IVe.
7. Albertus Johannes, volgt IVf.
8. Jacobus Sebastian Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 21 sept. 1832.
9. Cornelia Elizabeth Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 1834.
10. Frederick Hendrik, volgt IVg.
11. Pieter Christiaan Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 17 april 1839, tr. Swellendam,Zuid Afrika 24 sept. 1862 Maria Magdalena Human, geb. Swellendam,Zuid Afrika 18 nov. 1843.
12. Johanna Catharina Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 22 aug. 1844.

IVd. Johannes Petrus Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 18 april 1821, † 13 febr. 1857.
Uit zijn relatie met Elizabeth Petronella Beukes:
1. Albertus Johannes Muller.
2. Petrus Jacobus Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika.
3. Johannes Petrus Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika.
4. Elizabeth Maria Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika.
5. Joseph Lodewikus Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika.
6. Margaretha Susanna Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika.
7. Gerhardus Jacobus Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika.
8. Gabriel Hendrik Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika.
9. Jacobus Daniel Benjamin Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika.
10. Frederick Hendrik Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika.
11. Cecelia Johanna Lourens Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 1855, † 1935.

IVe. Gabriel Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 28 jan. 1828, tr. Swellendam,Zuid Afrika 20 mei 1850 Johanna Susanna Wilhelmina Human, geb. Swellendam,Zuid Afrika 29 okt. 1832.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Wilhelmina Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 12 okt. 1852.
2. Albertus Johannes Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 5 aug. 1858.
3. Johannes Petrus Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 20 nov. 1861.
4. Gabriel Hendrik, volgt Vg.
5. Jacobus Cornelis Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 3 juli 1867.
6. Frederick Hendrik Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 11 sept. 1869.

Vg. Gabriel Hendrik Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 11 mei 1864.
Uit zijn relatie met Magdalena C. Muller:
1. Gabriel Hendrik Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika.
2. Elizabeth Kuhn Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika.
3. Hendrik Oostewal Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika.
4. Susanna Hermina Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 1 juli 1899,4 † Landplaas Swellendam,Zuid Afrika 9 sept. 1925.

IVf. Albertus Johannes Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 16 nov. 1829, † Harrismith3,Zuid Afrika 27 jan. 1909.
Uit zijn relatie met Aletta Jacomina Maria Wessels, geb. Caledon,Zuid Afrika 29 aug. 1832, † Vogelpan Harrismith,Zuid Afrika 8 maart 1914, begr. Harrismith,Zuid Afrika:
1. Jacobus Sebastian Muller.
2. Wessel Michael Jacobus Muller.
3. Aletta Maria Muller.
4. Cecelia Maria Muller.
5. Frederik Hendrik Muller.
6. Albertus Johannes, volgt Vh.
7. Elizabeth Johanna Muller.
8. Jurie Johannes, volgt Vi.

Vh. Albertus Johannes Muller, † 1897.
Uit zijn relatie met Magdalena Maria Wessels:
1. Magdalena Martina Muller, geb. 12 dec. 1893.
2. Johannes Mattheus Muller, geb. 14 dec. 1896.
3. Albertus Johannes, volgt VIg.

VIg. Albertus Johannes Muller, geb. 25 dec. 1898, † Johannesburg,Zuid Afrika 29 juli 1976,5 begr. Harrismith,Zuid Afrika, tr. Harrismith,Zuid Afrika 7 jan. 19296 A.M. Nuller, † 11 jan. 1929.
Uit zijn relatie met Andrina Petronella Moolman, geb. Harrismith,Zuid Afrika 23 mei 1905, † ald. 8 dec. 1992:
1. Wessel Michael Jacobus Muller, geb. 14 febr. 1930, † 20 dec. 1931.
2. Elsie Christina Muller, geb. Harrismith,Zuid Afrika 16 nov. 1933, tr. Harrismith,Zuid Afrika 18 dec. 1955 Johan George Easserman, geb. 1927.
3. Anna Margrietha Muller, geb. Harrismith,Zuid Afrika 27 mei 1936.
4. Andina Petronella Muller, geb. 11 jan. 1940.
5. Catharina Elizabeth Muller, geb. 8 sept. 1944.

Vi. Jurie Johannes Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 10 sept. 1855, † Warden,Zuid Afrika 7 nov. 1946, tr. Harrismith,Zuid Afrika 15 april 1884 Maria Catharina Beukes, geb. Warden,Zuid Afrika 12 okt. 1864, † Vaalpoort Harrismith,Zuid Afrika 14 aug. 1947, dr. van Roelof Jacobus en Catharina Helena Lombaard.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Helena Muller, geb. Warden,Zuid Afrika 31 mei 1885, † 3 juli 1963.
2. Albertus Johannes Muller, geb. Warden,Zuid Afrika 19 okt. 1886, † 9 nov. 1944.
3. Aletta Maria Muller, geb. Warden,Zuid Afrika 21 febr. 1888, † 16 aug. 1961.
4. Maria Catharina Muller, geb. Warden,Zuid Afrika 20 jan. 1890, † 12 dec. 1902.
5. Roelof Jacobus Beukes Muller, geb. Warden,Zuid Afrika 17 dec. 1891.
6. Cecelia Johanna Muller, geb. Warden,Zuid Afrika 1893.
7. Jacoba Elizabeth Muller, geb. Warden,Zuid Afrika 1 febr. 1896, † 8 febr. 1897.
8. Jurie Johannes Muller, geb. Warden,Zuid Afrika 3 dec. 1898, † 25 sept. 1917.
9. Gerhardus Johannes Beukes, volgt VIh.

VIh. Gerhardus Johannes Beukes Muller, geb. Warden,Zuid Afrika 29 dec. 1900, † Vaalpoort Harrismith,Zuid Afrika 22 nov. 1961, begr. Warden,Zuid Afrika, tr. Warden,Zuid Afrika 6 mei 1928 Martha Johanna de Beer, geb. Dewetsdorp,Zuid Afrika 19 maart 1907, † Harrismith,Zuid Afrika 26 aug. 1994, begr. Warden,Zuid Afrika, dr. van Nicolaas Johannes Stephanus en Hester Sophia Maria Sander.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina Muller.
2. Jurie Johannes Muller.
3. Nicolaas Johannes Stephanus Muller.
4. Gerhardus Johannes Beukes, volgt VIIt.
5. Catharina Helena Muller.
6. Hester Sophia Maria Muller, geb. Warden,Zuid Afrika 31 juli 1929, † Pretoria,Zuid Afrika 15 okt. 2009.
7. Martha Johanna Muller, geb. Warden,Zuid Afrika 8 jan. 1937, † 27 juni 1937.

VIIt. Gerhardus Johannes Beukes Muller.
Uit zijn relatie met Martha Hermina Loggenberg, dr. van Johannes Marthinus en Anna Johanna Gertruida Nel:
1. Gerhardus Johannes, volgt VIII-l.
2. Johannes Marthinus Muller.

VIII-l. Gerhardus Johannes Muller.
Uit zijn relatie met Adri Smuts, dr. van Stephanus Andries en Elizabeth Magdalena van der Poel:
1. F.I. Marelé Muller.
2. Gerhardus Johannes Muller.
3. Jadon Muller.
4. Michael, volgt IXe.
5. Johannes Marthinus Muller.

IXe. Michael Muller.
Uit zijn relatie met Ansa Corne Botes:
Gerhardus Johannes Muller.

IVg. Frederick Hendrik Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 21 dec. 1836.
Uit zijn relatie met Margaretha Elizabeth Burger, geb. Montagu,Zuid Afrika 28 april 1844:
1. Margaretha Elizabeth Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika.
2. Johannes Petrus Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika.
3. Gert Victor Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika.
4. Cornelia Muller, geb. 1867.
5. Elizabeth Susanna Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 1867.
6. Albertus Johannes Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 24 maart 1869.
7. Willem Frederik Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 10 okt. 1870.
8. Cecelia Johanna Muller, geb. Swellendam,Zuid Afrika 23 sept. 1872, tr. 21 mei 1891 Johan Andries Joubert.

IIb. Frederik Hendrik Muller, geb. Coevorden, ged. Coevorden 23 maart 1768,7 Commies (ambtenaar), † Philippine ( Zeeland ) 14 febr. 1816, tr. Coevorden 17 dec. 1788 (door echtsch. ontbonden ald.) Jantien Woltersom, geb. Coevorden, ged. Coevorden 10 aug. 1755,8 † ald. 21 juli 1814, dr. van Jan Woltersum en Willemke Meps (Mepschen ).
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Catharina, volgt IIIc.
2. Jan, volgt IIId.

IIIc. Johanna Catharina Muller, geb. Coevorden 28 mei 1790,9 † ald. 18 dec. 1869, tr. Coevorden 12 sept. 181310 Berend Willlemsen, geb. Coevorden 19 okt. 1789,11 Wever, † Coevorden 14 febr. 1846, zn. van Antonie en Jantien Walters.
Uit dit huwelijk:
1. Anthonius Willlemsen, geb. Coevorden 24 febr. 1814, † ald. 2 febr. 1819.
2. Johanna Frederika Willlemsen, geb. Coevorden 7 maart 1816.
3. Antonie Willlemsen, geb. Coevorden 12 febr. 1819, † ald. 13 febr. 1819.
4. Antonius Petrus, volgt IVh.
5. Hindrika Gerredina, volgt IVi.

IVh. Antonius Petrus Willlemsen, geb. Coevorden 24 aug. 1820, † ald. 9 april 1887,12 tr. Coevorden 16 maart 185813 Hanna Everdina Masman, geb. Kampen 22 dec. 1813, dr. van Joachim Christoffer en Maria Cornelia Veldhuis.
Uit dit huwelijk:
Berendina Willlemsen, geb. Coevorden 21 febr. 1858,14 tr. Coevorden 1 mei 188415 Menno Bosch, geb. Gramsbergen 25 mei 1859, Notarisklerk, zn. van Pieter Jans en Tetje Menno’s Boekholt.

IVi. Hindrika Gerredina Willensen, geb. Coevorden 13 sept. 1822, † Emmen 24 dec. 1895, tr. Coevorden 8 mei 185016 Wilhelmus Wessel, geb. Coevorden 4 nov. 1823,17 † Sleen 7 maart 1898,18 zn. van Evert Heinrich en Aaltje Hindriks.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Aleida, volgt Vj.
2. Berendina Wessel, geb. Coevorden 9 dec. 1851.
3. Berendina Johanna, volgt Vk.
4. Hendrik Wessel, geb. Coevorden 2 febr. 1854.
5. Berend Wessel, geb. Coevorden 13 sept. 1856, † Emmen 13 aug. 1934,19 tr. Emmen 27 april 188320 Tietje Boersma, geb. Emmen 6 juni 1863, † Coevorden 19 maart 1951, dr. van Meint Willems en Janke Hoornstra.
6. Fenna Wessel, geb. Coevorden 12 jan. 1859.
7. Johanna Wessel, geb. Coevorden 24 maart 1861.
8. Wilhelmina Wessel, levenloze zoon, geb. Emmen 7 aug. 1863.
9. Aaltje Wessel, geb. Emmen 24 dec. 1865.
10. Antoon Wessel, geb. Emmen 29 jan. 1869.
11. Wilhelmina Wessel, geb. 10 juli 1870.
12. Anna Wessel, geb. Emmen 28 nov. 1872.

Vj. Hendrika Aleida Wessel, geb. Coevorden 8 sept. 1850,21 † ald. 12 dec. 1921,22 tr. Dalen 27 juni 187818 Jan Keep, geb. Dalen 7 dec. 1854,23 Arbeider, † Coevorden 29 mei 1938,24 zn. van Gerhardus Jacobus en Grietje Jansen Kelder.
Uit dit huwelijk:
1. Gerhardus Jacobus Keep, geb. Dalen 19 nov. 1878.25
2. Willem Keep, geb. Emmen 8 okt. 1881.26
3. Henrika Gerdiena, volgt VIi.
4. Johannes Keep, geb. Sleen 21 mei 1895.27

VIi. Henrika Gerdiena Keep, geb. Sleen 5 mei 1892,27 tr. Coevorden 9 jan. 192013 Harm Croesen, geb. Coevorden 17 febr. 1895,28 Arbeider, Opperman, zn. van Hindrikus en Fenna Gossen.
Uit dit huwelijk:
1. Hindrikus Croesen, geb. Coevorden 15 febr. 1920.
2. Jan Croesen, geb. Coevorden 16 juni 1921.
3. Fenna Croesen, geb. Coevorden 28 aug. 1923.
4. Hendrik Alidus Croesen, geb. Coevorden 3 juli 1926, † ald. 17 nov. 1926.29

Vk. Berendina Johanna Wessel, geb. Coevorden 9 dec. 1851,30 tr. 9 juli 187531 Abel Wigbolt van Aalst, geb. Vlagtwedde 25 febr. 1856, † Sleen 6 jan. 1946,32 zn. van Bernardus en Hanna van Sibon.
Uit dit huwelijk:

VIj. Johanna van Aalst, geb. Nieuw Amsterdam 1 maart 1879,33 † Sleen 1 juni 1947,18 tr. Sleen 18 juni 189834 Piet Lok, geb. Opsterland 13 mei 1871,35 zn. van Hendrik en Jannetje Brouwer.
Haar dochter:

VIIu. Jantina Aalst, geb. Nieuw Amsterdam 6 juli 1897,36 tr. Frederik Johan Scheerhoorn, geb. Coevorden 3 okt. 1893,37 losarbeider, zn. van Engelbertus en Jantien Centen.
Uit dit huwelijk:
1. Jantiena Scheerhoorn, geb. Coevorden 18 juni 1918.
2. Piet Scheerhoorn, geb. Coevorden 14 maart 1920.
3. Bertha Scheerhoorn, geb. Coevorden 21 sept. 1922.
4. Johanna Scheerhoorn, geb. Coevorden 20 febr. 1925.

IIId. Jan Muller, geb. Harderwijk 20 maart 1793, Militair, Bleeker, Schatter van slagtvee, † Coevorden 17 maart 1853, tr. Harderwijk 22 maart 182238 Tonia Kleinsmit, geb. Arnhem 1793, Bleekster, † Coevorden 19 nov. 1860, dr. van Johannes Koenraad en Angenis Catharina Daub.
Uit dit huwelijk:
1. Johannis Muller, geb. Harderwijk 23 sept. 1817, † ald. 1818.
2. Coenraad Hermanus, volgt IVj.
3. Johanna Catriena Muller, geb. Harderwijk 3 okt. 1821, † ald. 25 nov. 1821.
4. Frederik Bernardus, volgt IVk.
5. Jan, volgt IV-l.
6. Antonius Muller, geb. Coevorden 2 maart 1830, Timmerman, † Amsterdam 6 juli 1866.
7. Gerrit, volgt IVm.

IVj. Coenraad Hermanus Muller, geb. Harderwijk 20 okt. 1819, Arbeider, † Coevorden 13 sept. 1867, tr. Coevorden 20 mei 184339 Anna Maria Adelheid Buring, geb. Lingen ( Duitsland ) 10 mei 1812, Dienstmeid, † Coevorden 23 maart 1894,40 dr. van Frans Heinrich en Catharina Maria Schrick.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina, volgt V-l.
2. Jansien Muller, geb. Coevorden 17 jan. 1844, Dienstmeid, † Ambt Hardenberg 1873, tr. 1e Coevorden 11 maart 186841 Jan de Groot, geb. Lemsterland 19 april 1844, † Steenwijksmoer 6 mei 1868,27 zn. van Geert Gerrits en Margien de Strampel; tr. 2e Hardenberg ambt. 16 april 187028 Berend Timmerman, geb. Hardenberg 1844, Landbouwer, zn. van Hendrik Jan en Aaltjen Visscher.
3. Johanna Catharina Muller, geb. Coevorden 26 sept. 1845, Dienstmeid.
4. Gerridina, volgt Vm.
5. Wilhelmina Muller, geb. Coevorden 21 maart 1852, † ald. 9 juli 1852.42
6. Willem, volgt Vn.

V-l. Maria Catharina Muller, geb. Lingen ( Duitsland ) 14 aug. 1841, tr. Haren ( Duitsland ) 1884 Johan Gerhard, geb. Haren ( Duitsland ) 19 sept. 1842.
Uit dit huwelijk:
Herman Gerhard, geb. Haren ( Duitsland ) 12 okt. 1884.

Vm. Gerridina Muller, geb. Steenwijksmoer 11 jan. 1849, tr. 1e Coevorden 16 aug. 187234 Joseph Dillman, geb. Eschelbach ( Duitsland ) 31 jan. 1839, Koopman, † Coevorden 31 maart 1877,43 zn. van Anna Maria Dillman; tr. 2e Avereest 31 jan. 187944 Harm Wunnik, geb. Ambt Hardenberg 1852, schippersknecht, zn. van Gerrit Jan en Antje Kamphuis; tr. 3e Enschede 30 nov. 189945 Willem de Groot, geb. Ambt Hardenberg 1858, zn. van Luche.
Uit het eerste huwelijk:
1. Casper Dillman, geb. Coevorden 27 juli 1872.46
2. Anna Maria Dillman, geb. Coevorden 28 febr. 1874,47 † ald. 25 okt. 1878.
3. Cornelia Johanna Dillman, geb. Coevorden 7 sept. 1876.48

Vn. Willem Muller, geb. Coevorden 8 sept. 1853, Portier, † Weesp 23 okt. 1930, tr. Hardenberg 25 maart 187649 Gerritdina Vlierman, geb. Hardenberg 4 maart 1852, Dienstmeid, † Weesp 12 okt. 1927, dr. van Albertus en Hendrika Temme.
Uit dit huwelijk:
1. Hermina Catherina, volgt VIk.
2. Hendrika Willemina, volgt VI-l.
3. Willem, volgt VIm.
4. Albertus Muller, geb. Muiden 27 febr. 1883, † ald. 31 mei 1883.
5. Johanna Muller, geb. Weesp 31 juli 1888, † ald. 30 nov. 1888.
6. Gerridina Muller, geb. Weesp 15 mei 1891, † Amsterdam 20 dec. 1930, tr. Weesp 26 juni 191350 Jan Gijzen, geb. Weesp 1890, zn. van Dirk en Machteltje Gijzen.
7. Albertus Muller, geb. Weesp 24 okt. 1893, † ald. 7 jan. 1894.
8. Hermanus Coenradus Muller, geb. Weesp 24 okt. 1893, † 11 jan. 1894.

VIk. Hermina Catherina Muller, geb. Nederhorst den berg 6 jan. 1877, † Weesp 1 juni 1951, tr. Weesp 4 okt. 190051 Willem van der Plas, geb. Abcoude Proostdij 1878, Bleeker, zn. van Willem en Willemijntje van den Bos.
Uit dit huwelijk:
1. Gerard van der Plas, geb. 30 sept. 1899.
2. Willemijntje van der Plas, geb. Weesp 1901, tr. Weesp 15 dec. 192152 Dirk Gijzen, geb. Weesp 1893, Spoorwegmedewerker, zn. van Dirk en Machteltje Gijzen.

VI-l. Hendrika Willemina Muller, geb. Nederhorst den berg 11 sept. 1878, tr. Weesp 25 sept. 190253 Hendrik Schuurman, geb. Weesp 1875, Portier, zn. van Hendrik en Hanna Buter.
Uit dit huwelijk:
Willemina Schuurman, geb. Weesp 19 sept. 1900, Strijkster, tr. Weesp 15 jan. 192054 (echtsch. uitgespr. 17 nov. 1930) Johannes Cornelis Gaemers, geb. Amsterdam 1896, Sigarenmaker, dr. van Johannes Cornelius en Regina Aggelen.

VIm. Willem Muller, geb. Muiden 5 april 1881, Werkman, † Amsterdam 9 febr. 1965, tr. Muiden 14 aug. 190355 Neeltje Scherpenzeel, geb. Muiden 25 sept. 1877, † Amsterdam 28 dec. 1938, dr. van Hendrik en Petronella Vooren.
Uit dit huwelijk:
1. Willem, volgt VIIv.
2. Petronella Hendrika Muller, geb. Amstel 3 dec. 1908, † Amsterdam 30 dec. 1980, tr. Amsterdam 20 juli 1933 Cornelis Johannes Fennik, geb. Amsterdam 13 april 1908.
3. Hendrik, volgt VIIw.

VIIv. Willem Muller, geb. Diemen 3 mei 1904, † Amsterdam 21 maart 1957, tr. Amsterdam 8 dec. 1932 Alida van de Wijst, geb. Amsterdam 16 maart 1909.
Uit dit huwelijk:

VIIIm. Willem Muller, geb. Amsterdam 20 jan. 1937, tr. Amsterdam 6 jan. 1961 Gerda Elfriede Koschmeider, geb. Kraschen (polen) 16 jan. 1938.
Uit dit huwelijk:
1. Martine, volgt IXf.
2. Ronald, volgt IXg.

IXf. Martine Muller, geb. Amsterdam 1 juni 1966, tr. Deventer 8 aug. 1995 Richard Edwin Schalk, geb. Deventer 24 juni 1963.
Uit dit huwelijk:
1. Dylan Schalk, geb. Deventer 21 juni 1995.
2. Boy Schalk, geb. Uden 30 juni 2000.

IXg. Ronald Muller, geb. Amsterdam 28 juli 1967, tr. Amsterdam 5 jan. 2000 Johanna Theodora Thera van den Berg, geb. Helmond 3 mei 1975.
Uit dit huwelijk:
1. Daphne Charlotte Muller, geb. Uden 4 mei 2002.
2. Bastiaan Lucas Muller, geb. Uden 11 mei 2005.

VIIw. Hendrik Muller, geb. Ouder-amstel 24 febr. 1914, tr. Eindhoven 6 nov. 1941 Jacoba Johanna Pieterse, geb. Muiderberg 6 okt. 1917.
Uit dit huwelijk:

VIIIn. Willem Frederik Muller, geb. Eindhoven 29 aug. 1948, † Amersfoort 10 juli 2001, tr. Eindhoven 26 mei 1972 Margeret Maria Heugten, geb. Geldrop 20 mei 1949, † Amersfoort 6 sept. 2006.
Uit dit huwelijk:
1. Corine Johanna Muller, geb. Zevenaar 14 febr. 1978.
2. Marijn Henk Muller, geb. Zevenaar 9 april 1979.
3. Sander Anton Muller, geb. Zevenaar 25 sept. 1980.

IVk. Frederik Bernardus Muller, geb. Coevorden 6 mei 1824, Verwersknecht, † Coevorden 26 april 1866, tr. Coevorden 4 mei 184856 Trientien Alberts, geb. Coevorden 10 juli 1816,18 † ald. 23 maart 1889,57 dr. van Jan en Willemina Gerrits.
Uit dit huwelijk:
1. Antonia Muller, geb. Coevorden 28 juni 1849, † ald. 25 maart 1907.58
2. Jan Muller, geb. Coevorden 14 febr. 1851, Arbeider, † Coevorden 21 juni 1893.
3. Johannes, volgt Vo.
4. Willemina, volgt Vp.
5. Frederika Muller, geb. Coevorden 24 jan. 1859, † ald. 26 sept. 1863.27

Vo. Johannes Muller, geb. Coevorden 26 maart 1853, Arbeider, Brugwachter, † Coevorden 2 febr. 1922, tr. Coevorden 21 mei 188159 Jannegien Schoemaker, geb. Hardenberg 28 jan. 1854, Dienstmeid, dr. van Mannes en Fennegien Harsevoort.
Uit dit huwelijk:
1. Frederik Bernardus Muller, geb. Coevorden 20 maart 1882, † ald. 22 maart 1882.
2. Trijntje, volgt VIn.
3. Mannes Muller, geb. Coevorden 19 juli 1886, † ald. 14 april 1887.
4. Mannes, volgt VIo.
5. Fenna Muller, geb. Coevorden 15 aug. 1891, † ald. 24 okt. 1892.
6. NN Muller, levenloze zoon, geb. Coevorden 19 nov. 1893.
7. NN Muller, levenloze zoon, geb. Coevorden 14 dec. 1895.
8. Fenna Muller, geb. De Oshaar (Dalen) 2 jan. 1902, † Arnhem 13 febr. 1988, tr. 1e Coevorden 23 juli 1926 Hendrikus van der Meer, geb. Emmen 31 maart 1898, † Enschede 1 maart 1954; tr. 2e Arnhem 23 sept. 1970 Willem Gerritsen, geb. Arnhem 12 okt. 1898, † ald. 26 mei 1979.

VIn. Trijntje Muller, geb. Coevorden 23 juni 1883, hoedenmaakster, † Meppel 1 sept. 1972, tr. Dalen 11 april 190660 Hendrik Zwiers, geb. Schoonebeek 9 juni 1882, Landbouwer, † Meppel 16 dec. 1971, zn. van Roelof en Zwaantje Dobben.
Uit dit huwelijk:

VIIx. Zwaantje Zwiers, geb. Coevorden 5 juni 1910, † Zwolle 12 april 2002, tr. Hardenberg 10 okt. 1939 Jan Kuiper, geb. Smilde 1909, † Enschede 28 juli 1977.
Uit dit huwelijk:

VIIIo. Jeep Hendrik Kuiper, geb. Hardenberg 6 sept. 1940, tr. Meppel 28 juni 1967 Gerarda Martha Russchen, geb. Arnhem 29 okt. 1946.
Uit dit huwelijk:
1. Mirjan Pascale, volgt IXh.
2. Frank Rutger Hendrik, volgt IXi.

IXh. Mirjan Pascale Kuiper, geb. Hattem 4 april 1973, tr. Voorschoten 15 okt. 1999 Reindert Klaas Buter, geb. Hasselt 20 april 1973.
Uit dit huwelijk:
1. Yeal Esther Buter, geb. Leidschendam 24 juni 2002.
2. Amarinthe Near Buter, geb. Leiden 9 febr. 2005.

IXi. Frank Rutger Hendrik Kuiper, geb. Hattem 6 april 1977, tr. Nijmegen 28 april 2000 Hendrika Veurink, geb. Ommen 31 mei 1978.
Uit dit huwelijk:
Mariken Henderika Kuiper, geb. Zwolle 25 juni 2007.

VIo. Mannes Muller, geb. Coevorden 30 aug. 1888, † Emlichheim (Duitsland) 27 dec. 1963, tr. 1e Coevorden 13 aug. 190961 (echtsch. uitgespr.) Zwaantjen Hilbrink, geb. Steenwijksmoer 10 okt. 1883,23 † Coevorden 31 jan. 1913, dr. van Jan en Jennigjen Slingenberg; tr. 2e Coevorden 18 maart 191762 Catherina Frederika Munnik, geb. Meppel 17 sept. 1887,63 † Emlichheim (Duitsland) 23 april 1959, dr. van Jacob en Ida Harmina Hedemann.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes Muller, geb. Coevorden 14 nov. 1910, † ald. 13 jan. 1911.
Uit het tweede huwelijk:
2. Ina Hermina Muller, geb. Leiden 23 jan. 1917.
3. Jennigien Muller, geb. Coevorden 13 april 1918.
4. Johannes, volgt VIIy.

VIIy. Johannes Muller, geb. Coevorden 14 nov. 1920, † Emlichheim (Duitsland) 4 febr. 2000, tr. Emlichheim (Duitsland) 21 juli 1950 Johanna Berendina Schuurman, geb. Ringe (Emland) 18 sept. 1923, † Nordhorn ( Duitsland ) 14 april 1996.
Uit dit huwelijk:

VIIIp. Hermannes Muller, geb. Emlichheim (Duitsland) 10 aug. 1951, tr. Emlichheim (Duitsland) 3 sept. 1982 Hildegard Tieneken, geb. Emlichheim (Duitsland) 24 juni 1958.
Uit dit huwelijk:
1. Jens Muller, geb. Emlichheim (Duitsland) 30 nov. 1983.
2. Inga Muller, geb. Emlichheim (Duitsland) 3 mei 1987.

Vp. Willemina Muller, geb. Coevorden 10 nov. 1855, Dienstmeid, † Coevorden 28 april 1906, tr. Coevorden 13 mei 187664 Frederik Jansen, geb. Coevorden 6 aug. 1843, Straatveger, † Coevorden 20 febr. 1929,14 zn. van Willem en Petronella Margrita Jansen.
Uit dit huwelijk:
1. Willem, volgt VIp.
2. Frederik Bernardus Jansen, geb. Coevorden 26 okt. 1878, † ald. 30 sept. 1879.
3. Daatje, volgt VIq.
4. Frederik Bernardus Jansen, geb. Coevorden 8 nov. 1883.
5. Petronella Margrita, volgt VIr.
6. Jan, volgt VIs.
7. Hendrikus Antoon Jansen, geb. Coevorden 19 mei 1892.
8. Antoon Jansen, geb. Coevorden 23 okt. 1895.

VIp. Willem Jansen, geb. Coevorden 18 jan. 1877, tr. Coevorden 10 mei 191214 Hendrikje Scholte, geb. Angwirden omstr. 1881, dr. van Egbert Jacobs en Geertje Beenen.
Uit dit huwelijk:
Willem Jansen, geb. Coevorden 24 okt. 1920.

VIq. Daatje Jansen, geb. Coevorden 25 aug. 1880,21 tr. Coevorden 11 maart 191365 Kasper Gubler, geb. Coevorden 6 mei 1871,24 † ald. 2 jan. 1949, zn. van Kasper en Gerridina Geugjes.
Uit dit huwelijk:
1. Willemina, volgt VIIz.
2. Gerritdina, volgt VIIaa.
3. Frederika Gubler, geb. Coevorden 24 jan. 1915.
4. Hendrikje Gubler, geb. Coevorden 10 juni 1918.
5. Frederik Gubler, geb. Coevorden 10 juni 1918.
6. Kasper Gubler, geb. Coevorden 9 maart 1920, † ald. 23 april 1927.20
7. Klaasje Gubler, geb. Coevorden 5 juli 1921, † ald. 23 jan. 2000.
8. Bernarda Janna Gubler, geb. Coevorden 9 sept. 1925.

VIIz. Willemina Gubler, geb. Coevorden 20 juli 1901, tr. Coevorden 6 aug. 192066 Berend Jan Zwichelaar, geb. Groningen 25 okt. 1879, Arbeider, Portier, zn. van Lamechien.
Uit dit huwelijk:
1. Berend Jan Zwichelaar, geb. Coevorden 17 sept. 1920, † ald. 18 okt. 1920.30
2. Geertruida Zwichelaar, geb. Coevorden 11 okt. 1921, † Batavia 14 febr. 1922.
3. Berend Jan Zwichelaar, geb. Batavia 23 dec. 1922.
4. Kasper Zwichelaar, geb. Coevorden 30 april 1924.
5. Truusje Lammina Zwichelaar, geb. Coevorden 29 aug. 1925.
6. Lammina Truusje Zwichelaar, geb. Coevorden 24 nov. 1926, † ald. 8 dec. 1926.67
7. Lammina Truusje Zwichelaar, geb. Coevorden 27 dec. 1927, † ald. 8 april 1928.68
8. Frederik Harm Zwichelaar, geb. Coevorden 2 april 1929.
9. Lambertus Harm Zwichelaar, geb. Coevorden 10 mei 1931.
10. Hendrikje Gerritdina Frederika Zwichelaar, geb. Coevorden 27 maart 1934, † ald. 10 mei 1934.69
11. Harm Frederik Zwichelaar, geb. Coevorden 27 april 1939.

VIIaa. Gerritdina Gubler, geb. Coevorden 14 dec. 1912, † ald. 23 okt. 2007, tr. Coevorden 12 mei 193070 Bernardus Weerink, geb. Dalen 9 nov. 1905, Arbeider, zn. van Gerrit en Johanna Hofman.
Uit dit huwelijk:
1. Kap Weerink.
2. Gerrit Weerink, levenloze zoon, geb. Coevorden 12 jan. 1931.13
3. Johanna Weerink, geb. Coevorden 19 juli 1932.
4. Geertruida Weerink, geb. Coevorden 30 april 1935.

VIr. Petronella Margrita Jansen, geb. Coevorden 7 sept. 1886, † Arnhem 27 (mnd. onb.) 1941, tr. Coevorden 8 okt. 190971 Willem Scheerhoorn, geb. Coevorden 16 nov. 1879, Arbeider, zn. van Willem en Gerritje Kiesebrink.
Uit dit huwelijk:
1. Gerridina Scheerhoorn, geb. Coevorden 25 maart 1910.
2. Willemina Scheerhoorn, geb. Coevorden 22 sept. 1912.

VIs. Jan Jansen, geb. Coevorden 13 juli 1889, tr. Coevorden 8 aug. 191340 Sjoukje Geertsma, geb. Smallingerland omstr. 1889, Dienstbode, dr. van Sjouke en Rinskjen de Jong.
Uit dit huwelijk:
Frederik Jansen, geb. Coevorden 11 juni 1916.

IV-l. Jan Muller, geb. Kasteel (Coevorden) 1 jan. 1827, Timmerman, † Coevorden 18 dec. 1884, tr. Coevorden 22 nov. 185072 Geesien Steegen, geb. Coevorden 1 juni 1830, † Veenoord (sleen) 7 febr. 1908, dr. van Geesien Derks.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Muller, geb. Coevorden 1 jan. 1851, † ald. 10 maart 1851.
2. Johanna Gezina, volgt Vq.
3. Gerridina, volgt Vr.
4. Jan, volgt Vs.
5. Gerrit, volgt Vt.
6. Gijs Muller, geb. Coevorden 24 mei 1864, † Velp 13 april 1928, tr. Arnhem 11 nov. 1908 Maria Anna Schmitz, geb. Krefeld ( Duitsland ) 1874, † Velp 25 maart 1928.
7. Antonia, volgt Vu.

Vq. Johanna Gezina Muller, geb. Coevorden 29 maart 1852, † ald. 28 mei 1929,73 tr. Emlichheim (Duitsland) 26 mei 1874 Jan Wever, geb. Emlichheim(Duitsland) 22 juli 1852, Timmerman, Aannemer, † Coevorden 16 febr. 1925, zn. van Albert en Johanna Mulder.
Uit dit huwelijk:
1. Albert Johan, volgt VIt.
2. Johan Gerrit Wever, geb. Bentheim 9 juli 1878, Kleermaker, † Coevorden 25 juli 1935,46 tr. Coevorden 14 mei 1909 Johanna Frederika Olsman, geb. Hardenberg 4 juni 1884, † Groningen 1940, dr. van Hendrik en Roelofjen Hagedoorn.
3. Geesje Wever, geb. Coevorden 19 mei 1883, tr. Coevorden 5 aug. 191074 Jan Stubbe, geb. Groningen 1886, zn. van Derk en Aukje Bos.
4. Johanna, volgt VIu.
5. Aafien, volgt VIv.

VIt. Albert Johan Wever, geb. Wattenscheit (Duitsland) 10 april 1875, Timmerman, Aannemer, † Westerbork 30 mei 1945,69 tr. Dalfsen 6 april 190175 Grietje Loman, geb. Assen 5 mei 1879,76 dr. van Jan en Aafien Wolters.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Wever, geb. Coevorden 2 febr. 1902.16
2. Johanna Gesina, volgt VIIab.
3. Jantiena Gerridina Johanna Wever, geb. Coevorden 12 juni 1912.

VIIab. Johanna Gesina Wever, geb. Coevorden 23 juni 1904,77 tr. Coevorden 8 juli 192478 Lambertus Koops, geb. Duitsland 1897, Spoorwegambtenaar bij de Bentheimer Eisenbahn, zn. van Hermann en Gesina Fischer.
Uit dit huwelijk:
1. Gesina Anneliese Koops, geb. Coevorden 2 juli 1925.
2. Hermann Albert Koops, geb. Coevorden 16 dec. 1926. [Coevorden 1926-]
3. Albert Johan Koops, geb. Coevorden 6 sept. 1928. [Coevorden 1928-]

VIu. Johanna Wever, geb. Gramsbergen 25 jan. 1886, † Coevorden 8 dec. 1956,79 tr. Coevorden 13 april 191180 Hendrik Wessels, geb. Coevorden 27 nov. 1884,81 Timmerman, zn. van Albertus en Fenna van Ringen.
Uit dit huwelijk:
1. Albertus Wessels, geb. Coevorden 30 okt. 1912.
2. Fenna Johanna Jantina Wessels, geb. Coevorden 12 dec. 1914.

VIv. Aafien Wever, geb. Coevorden 29 juni 1908, tr. Coevorden 24 dec. 192982 Gerrit van Kammen, geb. Coevorden 28 aug. 1883, Horlogemaker, zn. van Berend en Wemelina van Luik.
Uit dit huwelijk:
Wemelia van Kammen, geb. Coevorden 10 nov. 1930.

Vr. Gerridina Muller, geb. Coevorden 29 jan. 1855, † Sleen 3 april 1928, tr. Sleen 14 mei 188183 Evering Kleinstra, geb. Schoterland 1 jan. 1858, Schilder, † Veenoord (sleen) 20 dec. 1919, zn. van Sierd Hendriks en Wietske Wiebes de Vries.
Uit dit huwelijk:
1. Wietske Kleinstra, geb. Veenoord (sleen) 18 sept. 1881.
2. Jan Kleinstra, geb. Veenoord (sleen) 27 sept. 1883, tr. Sleen 17 nov. 191184 Aaltje Dijkstra, geb. Sleen 1888, dr. van Hendrik en Johanna Geugies.
3. Annechien Kleinstra, geb. Sleen 7 nov. 1889, tr. Sleen 10 mei 191285 Hendrik Meint van Engen, geb. Borger 1887, zn. van Bernard en Antje Piening.
4. Evering Kleinstra, geb. Veenoord (sleen) 17 nov. 1893.

Vs. Jan Muller, geb. Coevorden 29 sept. 1857, Timmerman, † Nijmegen 9 april 1931, tr. Valburg 3 juli 188486 Maria Adriana Johanna van Beek, geb. Valburg 10 april 1860, † Nijmegen 10 april 1941, dr. van Hendrik en Hendrika Margaretha Jansen.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt VIw.
2. Geesien, volgt VIx.
3. Hendrika Margaretha Muller, geb. Nijmegen 9 april 1888, † Hatert 4 okt. 1888.
4. Maria, volgt VIy.
5. Jan, volgt VIz.
6. Anna, volgt VIaa.
7. Gerdina Muller, geb. Nijmegen 10 okt. 1902, † Hatert 22 juli 1903.

VIw. Hendrik Muller, geb. Valburg 17 juli 1884, Timmerman, † Nijmegen 25 okt. 1956, tr. Hemmen 17 juni 191087 Jansje van Meerten, geb. Kesteren 8 juli 1889, Dienstbode, dr. van Jan en Mijntje van der Linden.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Hendrika, volgt VIIac.
2. Mijntje, volgt VIIad.
3. Anna Muller, geb. Nijmegen 21 april 1913, † ald. 23 april 1913.
4. Hendrika Muller, geb. Nijmegen 9 sept. 1918, tr. Rotterdam 17 juli 1940 Cornelis Johannes Bakker.

VIIac. Maria Hendrika Muller, geb. Nijmegen 26 maart 1911, † Rotterdam 27 nov. 1976, tr. Rotterdam 16 mei 1934 Pieter Johannes Stouten, geb. Rotterdam 25 jan. 1909.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Jan Stouten.
2. Pieter Johannes Stouten, geb. Rotterdam 23 juli 1935.

VIIad. Mijntje Muller, geb. Nijmegen 12 mei 1912, † Rotterdam 12 juni 1986, tr. Rotterdam 12 juni 1935 Franciscus Jacobus Brouwer, geb. Rotterdam 2 dec. 1906.
Uit dit huwelijk:
1. Frans Brouwer, geb. Rotterdam 5 juni 1948.
2. Franciscus Cornelis Brouwer, geb. Rotterdam 12 dec. 1948.
3. Hendrik Jan Brouwer, geb. Rotterdam 12 dec. 1948.

VIx. Geesien Muller, geb. Wamel 3 febr. 1887, † ald. 24 juli 1950, tr. Nijmegen 2 juni 191188 (echtsch. uitgespr. ald. 7 okt. 1944) Jan Willem Coeleman, geb. Valburg 8 maart 1884, Metselaar, zn. van Johannes Wilhelmus en Petronella Hoogakker.
Uit dit huwelijk:
1. Petronella Maria Coeleman, geb. Beuningen 22 maart 1912.
2. Margaretha Coeleman, geb. Beuningen 26 mei 1913.
3. Marie Jacoba Coeleman, geb. Beuningen 27 maart 1916.
4. Jan Willem Coeleman, geb. Beuningen 17 sept. 1916.
5. Anna Coeleman, geb. Beuningen 10 mei 1918.
6. Pieter Cornelis Coeleman, geb. Beuningen 13 dec. 1920.
7. Jan Frederik Coeleman, geb. Beuningen 6 febr. 1923.
8. Karel Johannes Coeleman, geb. Beuningen 6 nov. 1925.
9. Theodorus Bernrdus Coeleman, geb. Beuningen 15 sept. 1927.
10. Frits Rudolf Coeleman, geb. Beuningen 28 april 1929.

VIy. Maria Muller, geb. Nijmegen 31 okt. 1891, † ald. 20 maart 1974, tr. Nijmegen 24 nov. 192189 Hendrikes Lambertus Grotens, geb. Nijmegen 23 jan. 1894, Loodgieter, zn. van Johannes Lambertus en Hendrika Julia Klijselij.
Haar zoon:
Jan Muller, geb. Valburg 3 juli 1915.

VIz. Jan Muller, geb. Nijmegen 3 mei 1895, Kantoorbediende, † Arnhem 24 sept. 1972, tr. Arnhem 16 juni 192190 Hendrika Wilhelmina IJsenbrand, geb. Elst 2 jan. 1892, † Oostenbeek 26 juni 1968, dr. van Arend en Everdina Willemsen.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt VIIae.
2. Arend Hendrik Muller, geb. Lent 27 juli 1933.

VIIae. Jan Muller, geb. Lent 29 aug. 1922, † Assen 5 mei 1996, tr. 16 jan. 1946 Jannegie Wemmegie Diepgond, geb. Amsterdam 8 jan. 1928.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Sietse, volgt VIIIq.
2. Hendrike Alberdina Muller, geb. Arnhem 1 febr. 1949.
3. Mathilada Margeretha, volgt VIIIr.
4. Jannie Evelien, volgt VIIIs.
5. Adriana Johanna, volgt VIIIt.
6. Albertje Wilhelmina, volgt VIIIu.

VIIIq. Jan Sietse Muller, geb. Westerbork 20 dec. 1947.
Uit zijn relatie met Hendrikje Huisjes, geb. Assen 27 maart 1948:
1. Jaqueluine, volgt IXj.
2. Jolanda, volgt IXk.
3. Marjolein, volgt IX-l.

IXj. Jaqueluine Muller, geb. Assen 27 sept. 1972, tr. Assen 19 juni 1998 (echtsch. uitgespr. 2006) Jan Arends.
Uit dit huwelijk:
1. Lars Arends, geb. Assen 3 dec. 1999.
2. Lisanne Arends, geb. Deurze 14 maart 2004.
3. Rick Arends, geb. Rolde 28 okt. 2008.

IXk. Jolanda Muller, geb. Assen 19 febr. 1975, tr. Beverwijk 25 sept. 1999 Pieter Beelen, geb. Velsen Noord 6 maart 1974.
Uit dit huwelijk:
1. Brigit Beelen, geb. Zaanstad 5 juli 2004.
2. Nick Beelen, geb. 13 maart 2007.

IX-l. Marjolein Muller, geb. Assen 25 juli 1982.
Uit haar relatie met Iwan Roggen, geb. Groningen 2 dec. 1975:
Esmee Roggen, geb. Assen 3 juli 2007.

VIIIr. Mathilada Margeretha Muller, geb. Arnhem 13 aug. 1952, tr. Assen 21 dec. 1970 (echtsch. ingeschr. Heerenveen 11 maart 1993) Johan Groenewood, geb. Sneek 7 okt. 1947.
Uit dit huwelijk:
1. Jeanette, volgt IXm.
2. Jan Groenewood, geb. Heerenveen 20 april 1977.

IXm. Jeanette Groenewood, geb. Heerenveen 11 mei 1975.
Uit haar relatie met Berend van Veen, geb. Ubbena 2 juni 160:
1. Marcel van Veen, geb. Assen 3 mei 2002.
2. Richard van Veen, geb. Assen 26 mei 2004.

VIIIs. Jannie Evelien Muller, geb. Assen 16 maart 1955, tr. Assen 1974 (echtsch. uitgespr. 2006) Aldert Lanning, geb. Assen 3 april 1950.
Uit dit huwelijk:
1. Robert Lanning, geb. Assen 27 mei 1975.
2. Vincent Lanning, geb. Assen 23 jan. 1978.

VIIIt. Adriana Johanna Muller, geb. Hardingsveld-giesendam 4 juli 1958, tr. Assen 1 juni 1979 Johan van der Marel, geb. Bergambacht 20 april 1954, zn. van Arend en Johanna Bruijn.
Uit dit huwelijk:
1. Karel, volgt IXn.
2. Anita van der Marel, geb. Gouda 11 sept. 1987.

IXn. Karel van der Marel, geb. Gouda 13 maart 1984.
Uit zijn relatie met Daphnita Kok, geb. Aalden 10 maart 1982, dr. van Rene en Greta Nijdam:
Dylano Jorre van der Marel, geb. Assen 11 sept. 2013.

VIIIu. Albertje Wilhelmina Muller, geb. Vriezeveen 4 nov. 1964, tr. Assen 9 nov. 1990 Paul Alexander Fredriks, geb. Haarlem 4 jan. 1950.
Uit dit huwelijk:
1. Sebastiaan Fredriks, geb. Doetichem 2 okt. 1991.
2. Patrick Fredriks, geb. Doetichem 12 maart 1994.

VIaa. Anna Muller, geb. Hatert 10 febr. 1899, † Utrecht 9 april 1993, tr. Nijmegen 6 nov. 1926 Lambert Slomp, geb. Westerbork 4 maart 1897, † Utrecht 21 dec. 1979.
Uit dit huwelijk:
Gerda Slomp, geb. Maartensdijk 23 sept. 1928.

Vt. Gerrit Muller, geb. Coevorden in de kleine kazerne 11 sept. 1860, Timmerman, † Coevorden 2 jan. 1933, tr. Coevorden 18 mei 190191 Christina Wilhelmina Sieben, geb. Avereest 9 jan. 1877, † Coevorden 2 febr. 1931, dr. van Hendrik en Margien de Vries.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt VIab.
2. Margien Muller, geb. Coevorden 14 dec. 1905,92 † Zuid Laren 21 dec. 1970, tr. Coevorden 22 maart 1933 Berend van Doeschen, geb. Leek 3 april 1898.
3. Geesje Muller, geb. Coevorden 10 jan. 1916, † Zuid Laren 14 dec. 1977, tr. Zuid Laren 24 mei 1952 Johann Joseph Timmer, geb. Zuid Laren 29 nov. 1907.

VIab. Jan Muller, geb. Coevorden 20 maart 1902, Kleermaker, † Almelo 6 maart 1982, tr. Emmen 6 mei 1933 Femmegie Bakker, geb. Hoogeveen 25 dec. 1904, † Almelo 13 jan. 2005.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Roelof, volgt VIIaf.
2. Cornelia Christina Muller, geb. Almelo 29 nov. 1936.

VIIaf. Gerrit Roelof Muller, geb. Almelo 14 juli 1934, tr. Almelo 7 dec. 1961 J.H.G Eihorst.
Uit dit huwelijk:
1. Petra Muller, geb. Almelo 6 maart 1963.
2. Inez Muller, geb. Almelo 18 mei 1968.

Vu. Antonia Muller, geb. Coevorden 13 dec. 1867, † Nijmegen 25 sept. 1905, tr. Nijmegen 30 aug. 188893 Antonius Aloisius Chris, geb. Nijmegen 4 juli 1860, Arbeider, zn. van Ernst Christiaan en Alijda Walraven.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind, geb. Nijmegen 18 jan. 1889.
2. Antonius Aloisius Chris, geb. Nijmegen 11 maart 1890, † ald. 11 maart 1890.
3. Antonius Aloisius Chris, geb. Nijmegen 4 aug. 1891, Los werkman, tr. Nijmegen 4 aug. 191694 Johanna Mesu, geb. Nijmegen 1896, dr. van Jan en Jacoba Maria de Gaaij.
4. NN Chris, levenloze dochter, geb. Nijmegen 21 aug. 1893.
5. Antonia Chris, geb. Nijmegen 17 aug. 1894.
6. Ernst Chris, geb. Nijmegen 21 april 1897.
7. Gesina Chris, geb. Nijmegen 21 april 1897.
8. Jan Chris, geb. Nijmegen 9 maart 1900, † ald. 27 aug. 1900.
9. Maria Adriana Johanna Chris, geb. Nijmegen 1905, tr. Nijmegen 4 febr. 192195 Hendrik Johan Mesu, geb. Hatert 1901, Los werkman, zn. van Jan en Jacoba Maria de Gaaij.

IVm. Gerrit Muller, geb. Coevorden 20 okt. 1832,96 Veldwachter, Schatter van slachtvee, † Roswinkel (Emmen) 4 juli 1899, tr. Norg 7 sept. 186197 Jantien Bootzma, geb. Anloo 1 sept. 1832,98 † Assen 12 febr. 1903,43 dr. van Meerten en Jeigien Leving.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Muller, geb. Norg 7 april 1862, † ald. 2 jan. 1863.
2. Jeigien, volgt Vv.
3. Jan, volgt Vw.
4. Antonia, volgt Vx.
5. Martinus, volgt Vy.

Vv. Jeigien Muller, geb. Norg 10 dec. 1863,99 Naaister, † Assen 6 mei 1943, tr. Emmen 23 maart 1885100 Fredrik Henkel, geb. Emmen 18 maart 1855,101 Rijksambtenaar, † Assen 10 dec. 1937, zn. van Gerriet en Wiechertje Jans Koning.
Uit dit huwelijk:
1. Jantje Henkel, geb. Roswinkel (Emmen) 24 febr. 1885, tr. Uithuizen 12 juni 1909102 Gerrit Jacob Vos, geb. Noordbroek 1882, Brievengaarder, † Finsterwolde 3 jan. 1943, zn. van Klaas en Maria Broekema.
2. Gerrit Frederik Henkel, geb. Roswinkel (Emmen) 22 aug. 1887, Rijksambtenaar, † Gendringen 17 april 1925, tr. Groesbeek 5 okt. 1916103 Jacoba Wiggelo, geb. Groesbeek 1895, dr. van Adrianus en Elisabeth Bekker.
3. Jeichina Henkel, geb. Vlagtwedde 1889, tr. Uithuizen 30 okt. 1915104 Oltman Wolterman, geb. Nieuweschans 1888, Rijksambtenaar, zn. van Harbert en Trientje Houwen.

Vw. Jan Muller, geb. Peize 4 maart 1867, † Wedde 8 maart 1921, tr. 1e Coevorden 7 febr. 1890105 Anna Terhorst, geb. Vlagtwedde (Bellingwolde) 14 sept. 1859, † Roswinkel (Emmen) 31 aug. 1897,106 dr. van Aike en Annegien Potze; tr. 2e Wedde 27 aug. 1898 Jantje Hofkamp, geb. Wedde 14 sept. 1864.
Uit het eerste huwelijk:
1. Gerrit, volgt VIac.
2. Aike, volgt VIad.
Uit het tweede huwelijk:
3. Saartje, volgt VIae.

VIac. Gerrit Muller, geb. Erica (Emmen) 25 okt. 1890, Smid, tr. Vlagtwedde (Bellingwolde) 14 juni 1919 Willemijntje Muntendam, geb. Noordehoek 21 jan. 1895.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Muller, geb. Wedde 11 aug. 1919, † Amsterdam 2 juni 2006, tr. Wedde 28 aug. 1948 Adriana Cornelia Groeneveld, geb. Lier 29 sept. 1921, † Amsterdam 11 sept. 2002.
2. Willemke Anna Muller, geb. Wedde 1 aug. 1929.

VIad. Aike Muller, geb. Erica (Emmen) 26 nov. 1892, Timmerman, † Delfzijl 23 juni 1975, tr. Wedde 17 mei 1919107 Agina Dijk, geb. Midwolda 28 jan. 1895, † Winschoten 11 nov. 1942, dr. van Hindrik en Jantje Zoutman.
Uit dit huwelijk:
1. Jantje Muller, geb. Wedde 21 april 1920.
2. Ida Muller, geb. Wedde 6 sept. 1922.
3. Anna Muller, geb. Wedde 4 febr. 1925.

VIae. Saartje Muller, geb. Wedde 13 aug. 1900, † Almelo 30 juli 1987, tr. Emmen 5 sept. 1922108 (echtsch. uitgespr.) Arnols Hendrik Jan Kiefte, geb. Hellendoorn 8 febr. 1897, † Almelo 20 jan. 1952, zn. van Simom en Aleida Veneklaas.
Uit dit huwelijk:
1. Aleida Kiefte, geb. Hellendoorn 4 maart 1927.
2. Simon Jan Kiefte, geb. Hellendoorn 9 juni 1946.

Vx. Antonia Muller, geb. Norg 29 jan. 1870,37 tr. Emmen 27 mei 1898109 Jan Pagters, geb. 1 jan. 1869,13 † Emmen 25 dec. 1915,110 zn. van Albert en Sietska Jansen.
Uit dit huwelijk:
1. Albert Johan Pagters, geb. Emmen 10 maart 1890.
2. Jan Pagters, geb. Emmen 10 maart 1899.
3. Jantje Pagters, geb. Emmen 7 febr. 1901.

Vy. Martinus Muller, geb. Emmen 19 jan. 1874,28 Directeur Zuivelfabriek, † Assen 11 juni 1948, tr. 1e Emmen 25 mei 1897111 Geertje Hoving, geb. Emmen 28 sept. 1873,112 † Assen 29 dec. 1903, dr. van Hindrik en Aaltien Kremer; tr. 2e Emmen 28 dec. 190476 Tjiske Edes Meijer, geb. Tietjerksteradeel 1864, † Borger 26 maart 1926,113 dr. van Ede Harts en Pietje Sijtzes Koster; tr. 3e Assen 7 mei 1929 Lutina Lurger, geb. Assen 2 aug. 1882, † ald. 25 juni 1933.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jantina Gerritdina Muller, geb. Roswinkel (Emmen) 26 aug. 1897, tr. Borger 5 aug. 1921114 Willem Lievestroo, geb. Almelo 1895, zn. van Willem en Willemina Elisabeth Struik.
2. Aaltina Hendrika Muller, geb. Assen 23 dec. 1899, † ald. 6 april 1900.
3. Hendrik Aalders Muller, geb. Witten (Assen) 7 april 1901, † Assen 28 maart 1904.
Uit het tweede huwelijk:
4. Pietje Lammegien Muller, geb. Assen 1 juli 1906, † ald. 10 mei 1907.


Bronnen

1. Tresoar, aktenummer: DTB 995
2. National Archives of South Africa, Bloemfontein, Ref: MHG Reference 41076,
3. National Archives of South Africa, Pretoria. Ref: MGH
4. Mullers Rust
5. Eilza Liddel Tehuis vir Bejaardes.
6. NG kerk
7. DTB Coevorden
8. DTBCoevorden
9. bron: Drenlias, aktenummer:
10. Drents Archief Algemeen Toegangnr: 0165.005 Inventarisnr: 1813 Huwlijksaktenummer 14
11. Drenlias, aktenummer: 17
12. Drenlias, aktenummer: 18
13. Drenlias, aktenummer: 2
14. Drenlias, aktenummer: 10
15. Drents Archief Algemeen Toegangnr: 0165. 005 Inventarisnr:1884 Huwelijksaktenummer:9
16. Drenlias, aktenummer: 9
17. Drenlias, aktenummer: 69
18. Drenlias, aktenummer: 24
19. Drenlias, aktenummer: 250
20. Drenlias, aktenummer: 26
21. Drenlias, aktenummer: 62
22. Drenlias, aktenummer: 75
23. Drenlias, aktenummer: 79
24. Drenlias, aktenummer: 41
25. Drenlias, aktenummer: 103
26. Drenlias, aktenummer: 315
27. Drenlias, aktenummer: 44
28. Drenlias, aktenummer: 19
29. Drenlias, aktenummer: 72
30. Drenlias, aktenummer: 70
31. Drenlias, aktenummer: 20
32. Drenlias, aktenummer: 1
33. Drenlias, aktenummer: 80
34. Drenlias, aktenummer: 16
35. Tresoar, aktenummer: 161
36. Drenlias, aktenummer: 5
37. Drenlias, aktenummer: 94
38. Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 4456 Huwlijksaktenummer:9
39. Drents Archief Algemeen Toegangnr: 0166.005 Inventarisnr: 1843 Huwlijksaktenummer 6
40. Drenlias, aktenummer: 29
41. Drenlias, aktenummer: 3
42. Drenlias, aktenummer: 32
43. Drenlias, aktenummer: 27
44. RA Zwolle, aktenummer: 4
45. Drenlias, aktenummer: 212
46. Drenlias, aktenummer: 50
47. Drenlias, aktenummer: 21
48. Drenlias, aktenummer: 63
49. Drents Archief Algemeen Toegangnr: 0165.005 Inventarisnr: 1876 Huwelijkaktenummer 7
50. Noord-Hollands Archief Toegangsnr: 358 Inventarisnr:358.132 Huwelijksaktenummer 37
51. Noord-Hollands Archief Toegangsnr: 358 Inventarisnr:358.132 Huwelijksaktenummer 52
52. Noord-Hollands Archief Toegangsnr: 358 Inventarisnr:358.132 Huwelijksaktenummer 75
53. Noord-Hollands Archief Toegangsnr: 358 Inventarisnr:358.132 Huwelijksaktenummer 78
54. Noord-Hollands Archief Toegangsnr: 358 Inventarisnr:358.132 Huwelijksaktenummer 5
55. Noord-Hollands Archief Toegangsnr: 358 Inventarisnr:358.80 Huwelijksaktenummer 10
56. Drents Archief Algemeen Toegangnr: 0166.005 Inventarisnr: 1848 Huwlijksaktenummer 13
57. bron: Drenlias, aktenummer: 15
58. Drenlias, aktenummer: 12
59. Drents Archief Algemeen Toegangnr: 0165.005 Inventarisnr: 1881 Huwlijksaktenummer 16
60. Drents Archief Algemeen Toegangnr: 0165.006 Inventarisnr: 1906 Huwelijksaktenr: 3
61. Drents Archief Algemeen Toegangnr: 0166.005 Inventarisnr: 1909 Huwlijksaktenummer 25
62. Drents Archief Algemeen Toegangnr: 0165.005 Inventarisnr: 1917 Huwlijksaktenummer 6
63. Drenlias, aktenummer: 210
64. Drenlias, aktenummer: 14
65. Drenlias, aktenummer: 6
66. Drenlias, aktenummer: 33
67. Drenlias, aktenummer: 84
68. RA Zwolle, aktenummer: 23
69. Drenlias, aktenummer: 23
70. B.S. Coevorden, aktenummer: 15
71. Drenlias, aktenummer: 36
72. Drents Archief Algemeen Toegangnr: 0166.005 Inventarisnr: 1827 Huwlijksaktenummer 22
73. Overlijdensaktenummer 48
74. Drents Archief Algemeen Toegangnr: 0166.005 Inventarisnr: 1883 Huwlijksaktenummer 23
75. Genlias, aktenummer: 9
76. Drenlias, aktenummer: 97
77. B.S. Coevorden, aktenummer: 87
78. B.S. Coevorden, aktenummer: 29
79. B.S. Coevorden, aktenummer: 99
80. Drents Archief Algemeen Toegangnr: 0166.005 Inventarisnr: 1911 Huwlijksaktenummer 6
81. Drenlias, aktenummer: 86
82. B.S.Coevorden, aktenummer: 54
83. Drents Archief Algemeen Toegangnr: 0166.026 Inventarisnr: 1881 Huwlijksaktenummer 16
84. Drents Archief Algemeen Toegangnr: 0166.005 Inventarisnr: 1911 Huwlijksaktenummer 35
85. Drents Archief Algemeen Toegangnr: 0166.026 Inventarisnr: 1912 Huwlijksaktenummer 17
86. Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 2956 Huwelijksaktenummer 21
87. Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 8414 Huwelijksaktenummer 2
88. Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 8544 Huwelijksaktenummer 184
89. Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 9113 Huwelijksaktenummer 542
90. Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 9064 Huwelijksaktenummer 37
91. Drents Archief Algemeen Toegangnr: 0166.005 Inventarisnr: 1901 Huwlijksaktenummer 19
92. B.S.Coevorden, aktenummer: 151
93. Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 1117 Huwelijksaktenummer 146
94. Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 9108 Huwelijksaktenummer 249
95. Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 1113 Huwelujksaktenummer 046
96. Drenlias, aktenummer: 52
97. Drents Archief Algemeen Toegangnr: 0165.005 Inventarisnr: 1861 Huwlijksaktenummer 24
98. Drenlias, aktenummer: 31
99. Drenlias, aktenummer: 116
100. Drents Archief Algemeen Toegangnr: 0166.010 Inventarisnr: 1885 Huwlijksaktenummer 23
101. Drenlias, aktenummer: 11
102. Groninger Archieven Huwelijksaktenummer 17
103. Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 9076 Huwlijksaktenummer:31
104. Groninger Archieven Huwelijksaktenummer 20
105. Drents Archief Algemeen Toegangnr: 0166.010 Inventarisnr: 1890 Huwlijksaktenummer 5
106. Drenlias, aktenummer: 321
107. Groninger Archieven Huwelijksaktenummer 9
108. Drents Archief Algemeen Toegangnr: 0166.010 Inventarisnr: 1922 Huwlijksaktenummer 270
109. Drenlias, aktenummer: 98
110. Drenlias, aktenummer: 495
111. Drents Archief Algemeen Toegangnr: 0166.010 Inventarisnr: 1897 Huwlijksaktenummer 88
112. Drenlias, aktenummer: 234
113. Drenlias, aktenummer: 25
114. Drents Archief Algemeen Toegangnr: 0166.004 Inventarisnr: 1921 Huwlijksaktenummer 65


Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op 6 april 2014 11:48
Bestand C:\Aldfaer\veiligheidskopie\muller